Tarihçesi:İlçe’nin tarihi ile ilgili yeterli ve net bilgi bulunmamaktadır. Rivayete göre 1954 yılında birbirine yakın olan Hamamorta, Buruncuk, Bağlıca ve Kozaklı köyleri’nin birleşmesiyle kurulmuşdur.İlçede halen türbesi bulunan Kozoğlu adlı zât’ın türbe taşlarında yapılan incelemeler neticesinde Kozoğlu adlı şahsın Selçuklular devrinde yaşadığı, ilçenin adının ise bu zât’tan geldiği rivayet edilmektedir. İlçe’de tarihi eser olarak Kozoğlu türbesi ve hamam’ı bulunmaktadır.Ayrıca Nevşehir bölgesinde sıkça rastlanan yeraltı yerleşimi Kozaklı’ya yaklaşık 7km uzaklıktaki Kanlıca kasabasında da bulunmakdır.

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI:TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI:İlçemiz 1954 yılında birbirine yakın mesafede bulunan Hamamorta, Buruncuk, Bağlıca ve Kozaklı köylerinin birleşmesi ile kurulmuştur. İlçemizde halen türbesi bulunan Kozoğlu adlı Zat’ın kayalarla sıcak suyun etrafını çevirerek hamam yaptığı, hamamın çevre köylerin ortasında olması nedeniyle Hamamorta adını aldığı türbe taşlarındaki yazıtlardan anlaşılmaktadır. Taşların üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Kozoğlu adlı şahsın Selçuklular devrinde yaşadığı ilçenin adının ise bu zattan geldiği rivayet edilmektedir.
İlçemiz İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Toprakları Doğuda; Yenifakılı, Güneyde Hacıbektaş-Avanos, Batıda; Mucur, Kuzeyde; Şefaatli ilçeleri ile çevrilidir. İlçe toprakları genel olarak Boğazlıyan çayı vadisine bakan geniş düzlükler halinde sırtlardan ibarettir. Dörtyol, Kalecik kasabası, Akpınar köyü dereleri bu sırtlar arasındaki derin küçük vadilere akar. İlçe doğusundaki kaplıca su kaynakları, vadi içerisinde yaklaşık 1 km’lik alana yayılmış olarak bulunmaktadır. İlçenin rakımı 1050 m dir.
Nevşehir ili civarında çok sayıda içme ve kaplıca vardır. İllede kaplıca denince akla Kozaklı gelmektedir. Nevşehir´deki kaplıcaların ve içmelerin bir bölümü, gelişen turizme paralel olarak değerlendirilmeye başlamış, bu anlamda son yıllarda önemli sayılabilecek gelişmeler göstermişdir. Kozaklı'nın güneyinde dere yatağı boyunca, çok sayıda su kaynağı vardır. Toplam debisi 30lt/sn´ye ulaşan bu suların bir kısmı dereye karışmakta, bir bölümü ise, bir süre açıktan aktıktan sonra yeniden yer altına çekilmektedir.Kozaklı'nın doğusunda özel idare'nin eski Kozoğlu hamamı vardır. Günümüzde bu hamam, havuz taşları dışında bütünüyle yıkılmış durumdadır. Suyu az olmakla birlikte,
Türkiye´nin en yüksek radyoaktif olma özelliğine sahip kaplıcalardan biri budur. Sondajla toplanan suyun bir bölümü, yeni yapılan turistik Motellerde ve hatta son derece lüks Hotellerde kullanılmaktadır. Üç ayrı havuzdan birbirine akıtılarak soğutulan su banyolara ve dairlere verilmektedir. İlçe'deki belediye Kaplıcası (eski hamam)´nın da sıcak su gereksinimi de bu kaynaklardan karşılanmaktadır. Kaplıcanın kadın ve erkek bölümlerine iki ayrı kaynaktan su gelmektedir.Su Isısı:27°C - 93°C, PH Değeri:6,7 - 7, Yararlanma Şekilleri:İçme, banyo veya buhar soluma yöntemi.Özellikleri:Klorürlü, Sülfatlı, Bikarbonatlı, Sodyumlu, Kalsiyumlu, ve Radyoaktif bir bileşime sahipdir. Alman Kaplıcalar Birliği sınıflandırmasına göre A ve C grubu şifalı sular grubuna girmektedir.Tedavi Ettiği Hastalıklar:iltihabı olmayan romatizmal hastalıklar, kireçlenmeler, cilt hastalıkları, kemik, eklem ve kas hastalıkları, kronik iltihaplı kadın hastalıkları, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları, solunum yolları hastalıkları, sinirsel hastalıklar, ameliyat sonrası rahatsızlıklar, damar sertliği ve mantar hastalıkları'nın tedavisin de başarılı sonuçlar alındığı gözlenmişdir.

Kozaklı Haberleri Kozaklı Kaplıcaları Kozaklı Otelleri Kozaklı Köyleri Kozaklı Resimleri Cancan Oto

Kozaklı'nın İlk ve Tek Radyosu Kozaklının Sesi Kozaklı fm  (c) Yapı-Sel

Diger